„ЗБК ОРЕЛ” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа „ЗБК ОРЕЛ” ООД в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 438 може да намерите в раздел „Документи”.