Застрахователното предприятие LEX LIFE & PENSION S.A. от Люксембург е в ликвидация

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 26.07.2011 г. е получила информация от Застрахователния надзор на Люксембург за съдебно решение, произнасящо прекратяването и ликвидацията на застрахователно предприятие: LEX LIFE & PENSION S.A. с централа на адрес, rue Beck, 2-4, L-1222, Luxembourg. Решението на окръжния съд на Люксембург (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg) от 13.07.2011 г. назначава адвоката от Люксембургската адвокатска колегия Alain Rukavina за съдебен ликвидатор (liquidateur judiciaire). Посоченото дружество не е изпращало нотификация за извършване на дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи на следните координати:

Commissariat aux Assurances

http://www.commassu.lu/

7, boulevard Royal
L – 2449 Luxembourg
GD de Luxembourg
  
Téléphone:  (+352) 22 69 11 – 1
Fax: (+352) 22 69 10
  (+352) 22 69 11 – 444
  
Email: commassu@commassu.lu