„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН” ЕООД е вписана в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор" издаде решение, с което вписва ,„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА БОЛКАН” ЕООД, ГР. СОФИЯ, в регистъра на застрахователните брокери.
Пълния текст на решение 1168 може да намерите в раздел „Документи”.