Застрахователните брокери трябва да водят дневник за сключените договори

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, издаде заповед, с която утвърди образец на дневник, в който застрахователният брокер трябва да вписва всички сключени договорите в резултат на неговата дейност. Това са договори  между застрахователя и застрахованите лица, при  които брокерът e посредник.

Пълния текст на заповед № 61/02.02.2004 г., както и образеца на дневник, може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел “Документи”.