“Виктория” получи разрешение да закупи акции от “Корпоративна търговска банка” АД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, разреши на ЗАД “Виктория” да инвестира 11,57% от собствените си средства в акции от основния капитал на “Корпоративна търговска банка” АД.

Г-н Кафелов одобри избора на Валери Алексиев за изпълнителен директор и член на управителния съвет на “Здравноосигурително акционерно дружество ДЗИ” АД .