Заповед № 70/21 февруари 2014 г. е допълнена със Заповед № 226 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 16 във връзка с т. 5 и т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор, заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор” нарежда:

Заповед № 70 от 21.02.2014 г. (Заповедта) да се допълни, както следва:

Приложение № 4 към т. 2 от Заповедта се допълва със следните застрахователи и кодове:

„Застрахователно Дружество – Планета” ЕАД – код 61

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД (ЗАД „АСЕТ ИНШУНЪС” АД) – код 62”.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Zapoved-226.pdf