Започнала е процедура по ликвидация на две италиански застрахователни дружества

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 12 май 2011 година е получила информация от „Застрахователния надзор” на Италия за започване на процедура по ликвидация на две застрахователни предприятия: Sequoia Partecipazioni S.p.A.  с централа  Piazza Maria Teresa, 3 – 10123 Turin и Novit Assicurazioni S.p.A . с централа  Via Pisa, 29 – 10123 Turin. Посочените дружества не са изпращали нотификация за извършване на дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи от страницата на ISVAP следния адрес http://www.isvap.it/isvap_cms/docs/F11352/isvp2877.pdf или на следните координати:

Chiara Cordier

ISVAP

International Affairs Department

Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

Tel:+ 39.06.42133615

Fax:+ 39.06.42133638

e-mail : chiara.cordier@isvap.it