Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов участва в Българския икономически форум 2014

Финансовото състояние на пенсионното осигуряване беше тема на панела от Българския икономически форум 2014, в който участва заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов. В него се включиха също управителят на НОИ Бисер Петков, Иван Нейков, председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика и Никола Абаджиев, председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

В рамките на форума Ангел Джалъзов подчерта, че пенсионните фондове са основен двигател на българския капиталов пазар като техните активи в момента са над 8 млрд. лева с тенденция през следващите 10 г. да достигнат до 25 млрд. лева.

Заместник-председателят на КФН изтъкна, че се подготвят промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които да се въведе мултифондовата система в частното пенсионно осигуряване. Това не означава повече риск за осигурените лица, а  възможност за избор между  повече от един пенсионни продукта:-консервативен с възможност за инвестиране до 10% в ценни книжа с променлива доходност и балансиран който да  може да  инвестира до 40%  от активите си в права, акции и дялове. Сред другите подготвяни промени, които също са в интерес на осигурените, е заложената постепенна  редукция на таксите на пенсионните фондове с 40% , което ще увеличи сериозно доходността по партидите на осигурените лица. Друг важен елемент, който се обсъжда и предстои да бъде законово регламентиран, е създаването на Гаранционен фонд и при допълнителното пенсионно осигуряване. С него ще се гарантира номиналния размер на внесените от осигурените лица вноски за целия период на натрупване до момента на изплащане на първата пенсия.

Председателят на БАДДПО Никола Абаджиев посочи, че вторият и трети стълб на пенсионната система са стабилни и пенсионните фондове успяват да реализират много добра доходност – според статистиката на КФН за последните 2 години тя е 6-7%. Той постави като проблем, който съществува и в първия стълб, недобрата събираемост на осигурителните вноски, която ще рефлектира пряко върху бъдещия пенсионен доход на осигурените лица. Целта ни е да достигнем европейските нива на заместване от първия и втория стълб на 85% от дохода, който лицето е получавало преди пенсионирането си, допълни той.

Заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов участва в Българския икономически форум 2014

Финансовото състояние на пенсионното осигуряване беше тема на панела от Българския икономически форум 2014, в който участва заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов. В него се включиха също управителят на НОИ Бисер Петков, Иван Нейков, председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика и Никола Абаджиев, председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

В рамките на форума Ангел Джалъзов подчерта, че пенсионните фондове са основен двигател на българския капиталов пазар като техните активи в момента са над 8 млрд. лева с тенденция през следващите 10 г. да достигнат до 25 млрд. лева.

Заместник-председателят на КФН изтъкна, че се подготвят промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които да се въведе мултифондовата система в частното пенсионно осигуряване. Това не означава повече риск за осигурените лица, а  възможност за избор между  повече от един пенсионни продукта:-консервативен с възможност за инвестиране до 10% в ценни книжа с променлива доходност и балансиран който да  може да  инвестира до 40%  от активите си в права, акции и дялове. Сред другите подготвяни промени, които също са в интерес на осигурените, е заложената постепенна  редукция на таксите на пенсионните фондове с 40% , което ще увеличи сериозно доходността по партидите на осигурените лица. Друг важен елемент, който се обсъжда и предстои да бъде законово регламентиран, е създаването на Гаранционен фонд и при допълнителното пенсионно осигуряване. С него ще се гарантира номиналния размер на внесените от осигурените лица вноски за целия период на натрупване до момента на изплащане на първата пенсия.

Председателят на БАДДПО Никола Абаджиев посочи, че вторият и трети стълб на пенсионната система са стабилни и пенсионните фондове успяват да реализират много добра доходност – според статистиката на КФН за последните 2 години тя е 6-7%. Той постави като проблем, който съществува и в първия стълб, недобрата събираемост на осигурителните вноски, която ще рефлектира пряко върху бъдещия пенсионен доход на осигурените лица. Целта ни е да достигнем европейските нива на заместване от първия и втория стълб на 85% от дохода, който лицето е получавало преди пенсионирането си, допълни той.