Председателят и заместник-председателят на КФН Стоян Мавродиев и Ралица Агайн-Гури проведоха работна среща с Асоциацията на българските застрахователи

Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и заместник-председателят й Ралица Агайн-Гури обсъдиха с представители на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) предстоящи промени в регулаторната среда.

Те представиха пред тях акцентите от подготвяния нов Кодекс за застраховане, който предстои да бъде внесен за разглеждане от МС в началото на 2015 г. като подчертаха, че основната му цел е по-добро корпоративно управление на компаниите, по-оптимална защита на застрахованите и повече прозрачност в отношенията застрахователни компании-регулатор. Обсъдени бяха най-съществените нови изисквания към застрахователите, свързани с прилагането у нас на Директивата „Платежоспособност ІІ”.

По време на срещата председателят на КФН Стоян Мавродиев подчерта, че тези важни за целия сектор теми се поставят предварително за обсъждане, защото целта на подготвяните промени е те да бъдат от полза и за бизнеса – за създаването на среда на лоялна конкуренция и добри практики.

От своя страна представителите на Асоциацията на българските застрахователи благодариха на ръководството на КФН за предоставената възможност своевременно да се запознаят с подготвяните промени и да дадат коментарите си по тях.

Беше решено обсъжданията по тях да продължат – както в експертни групи, така и на по-високо ниво.

Председателят и заместник-председателят на КФН Стоян Мавродиев и Ралица Агайн-Гури проведоха работна среща с Асоциацията на българските застрахователи

Председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев и заместник-председателят й Ралица Агайн-Гури обсъдиха с представители на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) предстоящи промени в регулаторната среда.

Те представиха пред тях акцентите от подготвяния нов Кодекс за застраховане, който предстои да бъде внесен за разглеждане от МС в началото на 2015 г. като подчертаха, че основната му цел е по-добро корпоративно управление на компаниите, по-оптимална защита на застрахованите и повече прозрачност в отношенията застрахователни компании-регулатор. Обсъдени бяха най-съществените нови изисквания към застрахователите, свързани с прилагането у нас на Директивата „Платежоспособност ІІ”.

По време на срещата председателят на КФН Стоян Мавродиев подчерта, че тези важни за целия сектор теми се поставят предварително за обсъждане, защото целта на подготвяните промени е те да бъдат от полза и за бизнеса – за създаването на среда на лоялна конкуренция и добри практики.

От своя страна представителите на Асоциацията на българските застрахователи благодариха на ръководството на КФН за предоставената възможност своевременно да се запознаят с подготвяните промени и да дадат коментарите си по тях.

Беше решено обсъжданията по тях да продължат – както в експертни групи, така и на по-високо ниво.