Ръководството на КФН проведе работна среща с представители на БАЛИП

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев и останалите й членове проведоха работна среща с представители на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Целта на разговорите беше да се обсъдят актуални въпроси, както и възможни съвместни инициативи за 2015 г., чрез които да се повиши доверието в българския капиталов пазар, защитата на инвеститорите и акционерите, както и да се активизира търговията на борсата.

От името на КФН Стоян Мавродиев подчерта, че регулаторът и бизнесът трябва да бъдат партньори в утвърждаването на най-добрите практики на пазара и в т.ч. когато става въпрос за подобряване на специализираното законодателство при констатирани непълноти и несъвършенства. Общо бе мнението, че трябва да се вземат категорични мерки за разкриване на всички нелицензирани играчи на пазара, защото те представляват риск за потребителите.

На проведената съвместна работна среща между КФН и БАЛИП бе изразено общото желание за засилване на диалога между двете страни, чрез който да се допринесе за още по-активен обмен на експертиза в секторите, регулирани от КФН, за повече прозрачност в небанковия финансов сектор и за по-добра защита както на участниците на пазара, така и на правата на потребителите на този тип услуги.

 

Ръководството на КФН проведе работна среща с представители на БАЛИП

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев и останалите й членове проведоха работна среща с представители на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). Целта на разговорите беше да се обсъдят актуални въпроси, както и възможни съвместни инициативи за 2015 г., чрез които да се повиши доверието в българския капиталов пазар, защитата на инвеститорите и акционерите, както и да се активизира търговията на борсата.

От името на КФН Стоян Мавродиев подчерта, че регулаторът и бизнесът трябва да бъдат партньори в утвърждаването на най-добрите практики на пазара и в т.ч. когато става въпрос за подобряване на специализираното законодателство при констатирани непълноти и несъвършенства. Общо бе мнението, че трябва да се вземат категорични мерки за разкриване на всички нелицензирани играчи на пазара, защото те представляват риск за потребителите.

На проведената съвместна работна среща между КФН и БАЛИП бе изразено общото желание за засилване на диалога между двете страни, чрез който да се допринесе за още по-активен обмен на експертиза в секторите, регулирани от КФН, за повече прозрачност в небанковия финансов сектор и за по-добра защита както на участниците на пазара, така и на правата на потребителите на този тип услуги.