Заличени са шест застрахователни брокери

На основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), заместник-председателят, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, заличи изброените по-долу застрахователни брокери от регистъра, воден от Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1, т. 10 от ЗКФН:

  • С Решение № 852 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Балканско Застрахователно посредничество” АД;
  • С Решение № 855 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „ЗБ Универсал” ЕООД;
  • С Решение №  856 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Севар” ЕООД;
  • С Решение № 853 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Жеда Брокерс” ООД;
  • С Решение №  857 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „Фис” ЕАД;
  • С Решение № 854 – ЗБ от 14.11.2013 г. е заличен „ЗБ Модерна Инс” ООД.