За КФН е важно да използва последните добри ИТ решения, които се прилагат и в индустрията, за по-прозрачен, ефективен и ликвиден финансов пазар

„За Комисията за финансов надзор е важно да използва последните добри ИТ решения, които се прилагат и в индустрията, за да можем да направим финансовия пазар в България по-прозрачен, по-ефективен, по-ликвиден.” Това заяви членът на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред участниците в 18-я Финансов технологичен форум „Новото лице на финансите – дигитализация във фокус”, който се провежда под егидата на БНБ и КФН. И тази година конференцията събра на едно място десетки представители на водещи български и международни финансови институции, ИТ компании и бизнес.
 
„Темата „Дигитализация във фокус” е една много актуална тема, която и за нас – в небанковия финансов сектор – придобива все по-голямо значение”, допълни членът на КФН. За КФН, като регулаторен орган, са важни решенията, които ползва от гледна точка на надзора. „Имаме платформи и решения, които агрегират услугите, предлагани от огромен брой участници на пазара и позволяват на потребителя да избере това, което е наистина най-доброто за него, правейки оценка на неговия рисков профил и инвестиционни нужди. Тези системи снижават стойността на услугата и повишават прозрачността на пазара, но и поставят нови предизвикателства пред регулациите и надзора.”, допълни Владимир Савов.
 
Членът на КФН оцени като добра традиция партньорството между КФН и Финансовия технологичен форум, който се провежда за 18-та поредна година. Това, според него е, свидетелство за интереса и за доброто развитие на пазара на финансови решения и услуги от ИТ индустрията.

За КФН е важно да използва последните добри ИТ решения, които се прилагат и в индустрията, за по-прозрачен, ефективен и ликвиден финансов пазар

„За Комисията за финансов надзор е важно да използва последните добри ИТ решения, които се прилагат и в индустрията, за да можем да направим финансовия пазар в България по-прозрачен, по-ефективен, по-ликвиден.” Това заяви членът на Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред участниците в 18-я Финансов технологичен форум „Новото лице на финансите – дигитализация във фокус”, който се провежда под егидата на БНБ и КФН. И тази година конференцията събра на едно място десетки представители на водещи български и международни финансови институции, ИТ компании и бизнес.
 
„Темата „Дигитализация във фокус” е една много актуална тема, която и за нас – в небанковия финансов сектор – придобива все по-голямо значение”, допълни членът на КФН. За КФН, като регулаторен орган, са важни решенията, които ползва от гледна точка на надзора. „Имаме платформи и решения, които агрегират услугите, предлагани от огромен брой участници на пазара и позволяват на потребителя да избере това, което е наистина най-доброто за него, правейки оценка на неговия рисков профил и инвестиционни нужди. Тези системи снижават стойността на услугата и повишават прозрачността на пазара, но и поставят нови предизвикателства пред регулациите и надзора.”, допълни Владимир Савов.
 
Членът на КФН оцени като добра традиция партньорството между КФН и Финансовия технологичен форум, който се провежда за 18-та поредна година. Това, според него е, свидетелство за интереса и за доброто развитие на пазара на финансови решения и услуги от ИТ индустрията.