„Юробанк И Еф Джи България” АД може да започне да предлага в България дяловете на два нови подфонда

На заседание от 16 март 2011 г. КФН взе решение Управляващото дружество „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампани (ЛЮКС)” С.А., Люксембург, чрез представителя си за България „Юробанк И Еф Джи България” АД да може да започне да предлага в Република България дяловете на два нови подфонда. Мерките, предприети от управляващото дружество отговарят на изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и в този смисъл управляващото дружество може да предлага дялове на управляваните от него подфонда  на договорен фонд „ЛФ”: (ЛФ) Фонд специална цел формула акции бонус (RON) и  (ЛФ) Фонд специална цел –  EUR/PLN FX Формула.