Юрай Юрчик е одобрен за член на НС на “Дженерали Животозастраховане” АД и на “Дженерали Застраховане” АД, както и на “Дженерали България Холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които одобри  Юрай Юрчик за член на Надзорния съвет на “Дженерали Животозастраховане” АД, гр. София,  на “Дженерали Застраховане” АД, гр. София  и на “Дженерали България Холдинг” АД, гр. София.

Решенията 404, 405 и 406 може да намерите в раздел „Документи”.