КФН представи Туининг лайт проекта “Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина ” на официално откриване в Сараево

На 31 март 2008 г. в Сараево се състоя официалното откриване на  Туининг Лайт проект BA06 IB OT 07 TL “Подпомагане на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина”. Това е първият проект, по който България е партньор като държава – членка на ЕС, а не бенефициент. Комисията за финансов надзор, от българска страна, е участник в изпълнението на  този проект, който е финансиран по програма CARDS 2006г. на Европейския съюз. Събитието предизвика голям интерес сред местните медии и икономическата общност.
Приветствия по повод стартирането на проекта поднесоха Димитрис Куркулас от Делегацията на Европейката комисия и  българският посланик в Босна и Херцеговина, г-н Андрей Трънски. От името на КФН Апостол Апостолов, председател на КФН, пожела успех на начинанието, а Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, по-подробно се спря на целите и дейностите на проекта. Домакинът на събитието Самир Омерходжич, председател на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина (ЗАБХ), изказа своето задоволство от стартирането на проекта и изрази  надежда, че сътрудничеството ще бъде ползотворно и ще допринесе за развитието на надзора и регулацията в застрахователния сектор.
 На тържественото откриване присъстваха още и председателите на застрахователните надзорни агенции на Федерация Босна и Херцеговина г-н Бранислав Билич и Република Сръбска г-жа Шлифър.
Продължителността на проекта е шест месеца като основната му цел е стимулиране на развитието на единен застрахователен пазар в Босна и Херцеговина и осигуряване на ефективен и прозрачен надзор на застрахователната дейност, мониторинг, координация и арбитраж, както и прозрачен обмен на информация. Ръководител на проекта от страна на КФН в Сараево е Николай Петков – началник отдел „Регулаторна политика” към управление „Застрахователен надзор”.
КФН като надзорна институция с натрупан вече опит ще предоставя помощ на Застрахователната агенция на Босна и Херцеговина в разработването на  разпоредби, условия, норми, законодателство и процедури с цел хармонизацията им с Европейското законодателство. По-специално внимание ще се обърне на методологията за събиране на статистическа информация, като ще се направят анализи и препоръки за подобряване на тези процедури, както и на обхвата и честотата на събиране на информация.
Предвижда се обучение на персонала на ЗАБХ с цел да се засили административния капацитет и да се осигури единен подход към надзора и лицензирането в Босна и Херцеговина. Очакваният резултат е ЗАБХ да се утвърди като водещ координационен орган по отношение на застрахователните надзорни агенции на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска.