Ваня Василева е одобрена за член на СД на ИП “Елана Трейдинг” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Ваня Василева за член на СД на ИП “Елана Трейдинг” АД, избрана с решение на общото събрание на акционерите на  дружеството, проведено на 18.03.2007 г.

Пълния текст на решение 401 може да намерите в раздел „Документи”.