Йорданка Петкова е одобрена за член и председател на Съвета на директорите на „Обединен здравноосигурителен фонд – Доверие” АД

 Емил Атанасов, заместник председател, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което Йорданка Петкова е одобрена за член и председател на Съвета на директорите на „Обединен здравноосигурителен фонд – Доверие” АД.
Решение № 143-ЗОД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".