Йордан Пелев е одобрен за член на УС и изпълнителен директор на ЗОК“Свети Николай Чудотворец” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри Йордан Пелев за член на УС и изпълнителен директор на здравноосигурителната компания “Свети Николай Чудотворец” АД, София.
Пълния текст на решение 534 може да намерите в раздел “Документи”.