Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД

     Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „Ай Ен Джи пенсионноосигурително дружество” ЕАД  пенсионни фондове – „Ай Ен Джи УПФ”, „Ай Ен Джи ППФ” и „Ай Ен Джи ДПФ”.

Пълния текст на Решения № 531,532 и 533 може да намерите в раздел "Документи".