Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2005 г.

През второто тримесечие на 2005 г. общо 30 546 осигурени лица, а през първото полугодие общо 45 720 осигурени лица са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от индивидуалните си партиди.
Общият размер на прехвърлените средства от един в друг съответен фонд през второто тримесечие на 2005 г. е 10 432 хил.лв., а с натрупване от началото на годината – 16 006 хил. лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2005 г. може да намерите в рубрика “Статистика”, раздел “Статистика и анализ на осигурителния пазар” за 2005 г.