Вячеслав Коев е одобрен за управител на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Вячеслав Коев за управител на ИП „Бул Тренд Брокеридж” ООД, избран с решение на Общото събрание на съдружниците на дружеството, проведено на 30.03.2008 г.

Пълния текст на решение 441 може да намерите в раздел "Документи".