Временна забрана за издаване и публикуване на рекламни материали на ИД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде временна забрана за публикуването и разпространяването на рекламна брошура, рекламна дипляна и проект за рекламно табло на ИД "Адванс Инвест" АД, гр. София, внесени в КФН с писмо от УД "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД.
Пълния текст на решение  № 324  може да намерите в раздел "Документи".