Вписва се “АЙ ВИ ЕМ /ИНС БРОКЕР/” ООД (в процес на учредяване) в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде одобрение, с които вписва “АЙ ВИ ЕМ /ИНС БРОКЕР/” ООД (в процес на учредяване) в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 1225 може да намерите в раздел „Документи”.