Мачей Фридел е одобрен за член на Надзорния съвет на „ХДИ” ЗАД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на Мачей Фридел за член на Надзорния съвет на „ХДИ” ЗАД, гр. София.
Пълния текст на решение 1216 може да намерите в раздел „Документи”.