Владимир Савов – заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ участва в международната конференция Fintech Summit 2022


Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, Владимир Савов взе участие в тазгодишното издание на конференцията FinTech Summit 2022. 
В откриващото му изказване на панела „Дигитални иновации във финансовия сектор“,     г-н Савов обърна внимание на ползите и рисковете свързани с финансовата дигитализация, както и предизвикателствата пред регулаторите в променящата се бизнес среда. Той наблегна на това, че „КФН като регулатор и надзорен орган на финансовите пазари следи развитието на пазара и взема необходимите мерки за насърчаване на иновациите, но и за гарантиране на правна сигурност и защита на потребителите, както и за въвеждане в българската регулаторна среда на европейските правила и практики, свързани с финансовите иновации.“
Г-н Савов представи посоките на въздействие, свързани с цифровите технологии,  а именно  „европейските регулатори предстои да разработят правила, които да балансират системата, но не и да ограничават цифровата трансформация като в същото време създават условия за устойчив растеж на бизнеса и по-добра защита на потребителите“.
Владимир Савов Fintech Summit
Владимир Савов каза още, че „КФН ще продължи да работи активно по изготвянето на конкретни предложения на европейско ниво по отношение на приложимо законодателство, насочени към установяване на единна методология и политика за наблюдение и насърчаване на финансовите иновации в бъдеще“, както и че „Комисията ще се придържа към своите водещи приоритети за наблюдение и развитие на финансови иновации, които имат за цел да задоволят възникващите нужди на потребителите от нови финансови инструменти, нови и по-модерни начини за закупуване и продажба на финансови услуги и продукти.
За пета поредна година "Капитал" събра общността на финансовите технологии на традиционната си конференция FinTech Summit, където водещи предприемачи, експерти и представители на компании от страната и чужбина дискутираха бъдещето на финансовите услуги и възможностите на всички заинтересовани страни на този пазар.