Комисията за финансов надзор посвети серия от образователни инициативи на Световната седмица на парите


Световна седмица на парите
Студенти от водещи университета в страната получиха първоначална подготовка за срещата им със света на капиталовите пазари, оперирането на фондовата борса и безопасното инвестиране.
По време на специално организираните онлайн лекции, експертите от КФН – Анка Костова, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и Неда Мужо – началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел", представиха кампанията #Инвестирай безопасно, като заедно с тях, във виртуалното събитие се включиха представители на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници ( БАЛИП) и Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ). Цветослав Цачев, инвестиционен консултант на Елана Трейдинг и Димитър Георгиев – главен брокер на Елана Трейдинг направиха демонстрация на живо как се търгува на фондовата борса, а Петя Хантова – председател на ФКИ запозна участниците с механизмите за защита на инвеститорите.
Възпитаниците на УНСС, Софийският университет, ИУ-Варна и ВУЗФ с интерес участваха в интерактивните събития, които ще продължат да се реализират и в други учебни заведения в страната.
В седмицата на парите, КФН си партнира и с Junior Achievement България – неправителствената организация, чиято мисия е да подготвя подрастващите за първия им досег до бизнеса и предприемачеството, чрез високи образователни технологии.
В организираният от тях уебинар – „Сигурност на дигиталните финанси: Плащай безопасно в интернет!“, от страна на КФН панелист беше Йорданка Ушагелова – директор на дирекция „Анализи, жалби и преструктуриране“. Родители, учители и ученици имаха възможността да влязат в пряк диалог с всички панелисти – включително от МФ и МОН, и да участват в дискусията, чиято цел бе да се повиши тяхната финансова грамотност във взаимодействието им  дигиталните финанси.