Виолета Даракова е одобрена за член на надзорния съвет на ЗД “Eвро Инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  одобри  Виолета  Даракова за член на Надзорния съвет на ЗД “Eвро Инс” АД.
Пълния текст на решение 551 може да намерите в раздел „Документи”.