„Вамо” АД, гр. Варна, се отписва от публичния ругистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписа „Вамо” АД, гр. Варна,от водения от КФН публичен регистър.

Пълния текст на решение 809 може да намерите в раздел „Документи”.