В КФН е получена информация относно прехвърляне на застрахователен портфейл от Guardian Pensions Management Limited и Guardian Linked Life Assurance Limited на Guardian Assurance Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 13.05.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на Guardian Pensions Management Limited и Guardian Linked Life Assurance Limited (прехвърлящи застрахователи) да прехвърлят застрахователните си портфейли по всички видове застраховки на Guardian Assurance Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.