В КФН е получена информация относно прехвърляне на застрахователен портфейл от B&CE Insurance Limited на Partnership Life Assurance Company Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 28.05.2013 г. е получена информация от компетентния орган на Великобритания (Prudential Regulation Authority) относно намерението на B&CE Insurance Limited (прехвърлящ застраховател) за частично прехвърляне на застрахователен портфейл на Partnership Life Assurance Company Limited (поемащ застраховател).

В КФН не е получавана нотификация относно намерението на поемащия застраховател да извършва дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.