Уведомление за мястото на провеждане на изпити за брокери и инвестиционни консултанти

КФН Ви уведомява, че изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 9 октомври 2004 г., а този за инвестиционен консултант – на 10 октомври 2004 г. в сградата на СУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” № 15, зала № 246 от 9:00 часа. Записването за участие ще започне от 8:30 часа.
Моля, при явяването си на изпита да носите:
1.  документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие) ;
2.  документ за самоличност.
За допълнителна информация: тел. 9404611.