Утвърдени са изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на ПОД

Бисер Петков–заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, утвърди изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Изискванията и приложенията към тях може да намерите в раздел "Документи" – "Указания и изисквания".