Утвърден е техническия лихвен процент, който се прилага от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2009 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде две решения, утвърди технически лихвен процент в размер на 2,8 на сто на годишна база, който да се прилага от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2009 г. Утвърди и биометричните таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2009 г.
Решение 1055 може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него  – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци на документи".