Одобряват се промените в Правилата на ДФ „Европа”, ДФ „Балкани” и на ДФ „БКМ Балансиран Капитал”

 Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава три решения, с които одобри промените в  Правилата на ДФ „Европа”, ДФ „Балкани”, ДФ „БКМ Балансиран Капитал”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД „Болкан Капитал Мениджмънт” АД от 09.12.2009 г.
Решение 1064, 1065 и 1066 може да намерите в раздел "Административни документи".