УД “Варчев Мениджинг Компани” ЕАД получи одобрение на правилата за оценка и управление на риска на два договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на Правилата за оценка и управление на риска на Договорен фонд “Варчев Балансиран фонд” и на “Варчев Високодоходен фонд”, приети на заседание на Съвета на директорите на УД “Варчев Мениджинг Компани” ЕАД по Протокол от 10.08.2007 г.
Пълния текст на решенията  1166 и 1167 може да намерите в раздел „Документи”.