УД „Карол Капитал Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в Правилата на ДФ “Адванс Източна Европа”

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” АД за промяна в Правилата на ДФ “Адванс Източна Европа”.

Пълния текст на решение 1049 може да намерите в раздел „Документи”.