УД „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД получи разрешение за промяна в общите условия на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ” АД за промяна в общите условия на дружеството, приети с решение на Съвета на директорите.
Пълния текст на решение 717 може да намерите в раздел „Документи”.