„Застрахователно-Брокерска Къща –Димс” АД и „Аон България” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписва  в регистъра на застрахователните брокери:

„Застрахователно-Брокерска Къща –Димс” АД, София,
„Аон България” ЕООД,София,

Пълния текст на решенията 731 и 732 може да намерите в раздел „Документи”.