КФН открива производство по отнемане на правото за упражняване на дейност на 21 брокери и инвестиционни консултанти

КФН открива производство по отнемане на правото за упражняване на дейност на 21 брокери и инвестиционни консултанти. Основанието за откриване на производството е неупражняване на дейността за повече от две последователни години.