УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на 4 договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД за промяна в правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на 4 договорни фонда – ДФ “Елана Фонд Паричен Пазар”, ДФ “Елана Балансиран Евро Фонд” и ДФ “Елана Балансиран $ Фонд” и ДФ "Елана Долар Фонд".
Пълния текст на решения 753,754, 755 и 756 може да намерите в раздел "Административни документи"