Красимир Тахчиев е одобрен за Управител на ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Красимир Тахчиев за Управител на ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, избран с решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 02.07.2008 г.

Пълния текст на решение 776 може да намерите в раздел "Административни документи".