УД “ЦКБ Асет Мениджмънт” ЕАД получи одобрение за промяна в правилата на три договорни фонда

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД "ЦКБ Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правилата на ДФ "ЦКБ Актив”, ДФ "ЦКБ Лидер” и ДФ "ЦКБ Гарант”

Пълния текст на решения 379, 380 и 381 може да намерите в раздел „Документи”.