Ученици от 20 града завършиха успешно образователната програма на КФН „Небанковият финансов сектор в България”

София, 12.09.2014 г.

20 ученици и трима учители от цялата страна се включиха в образователната програма „Небанковият финансов сектор в България”, която Комисията за финансов надзор организира за 12-та поредна година, в рамките на три дни – от 09 до 11 септември, съвместно с Министерството на образованието и науката и фондация „Атанас Буров”. Участниците бяха представители на средните професионални училища от Варна, Русе, Велико Търново, София, Хасково, Свищов, Вършец и др.

В рамките на обучението си младите хора имаха възможност на теория и практика да се запознаят с участниците, процесите и спецификите на капиталовия пазар, застраховането и допълнителното пенсионно осигуряване. Лекторите на програмата презентираха трите пазара от небанковия сектор, като бяха обхванати и функциите на регулатора. Учениците имаха конструктивни срещи и с представители на бизнеса: Финансова група „Карол”, ЕЛАНА Трейдинг, „Еврохолд България”, „АЙ ЕН ДЖИ Пенсионно осигурително дружество" и посетиха Българска фондова борса, Централния депозитар и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Владимир Савов, член на КФН, който отговаря за финансовата грамотност и защитата на потребителите на небанкови финансови услуги приветства участниците по повод успешното приключване на програмата и изрази увереност, че тя е била важна за бъдещото им кариерно ориентиране. Той подчерта, че високата финансова грамотност е задължително условие в съвременната действителност, а образователната програма осигурява отлична възможност за задълбочаване на финансовите познания.  „Сред най-важните функции на КФН са също и защитата на потребителите на небанкови финансови услуги, и повишаването на финансовата грамотност на хората – отговорности, които се отразяват върху ежедневните решения и финансите на всеки един от нас.”, допълни той.

„Като ученици в последен клас в училище вие сте изправени пред сериозни предизвикателства. Надявам се от тези няколко дни да сте научили как да задавате правилните въпроси – особено по отношение на финансовите теми, да търсите информация и сами да работите за повишаване на квалификацията си. Ние от Комисията за финансов надзор също винаги ще бъдем насреща, когато имате нужда от съдействие или експертен съвет”, каза в заключение г-н Савов.

Ежегодната образователна програма „Небанковият финансов сектор в България” е изключително практически ориентирана и запознава по интерактивен начин ученици от средните професионални училища в страната със структурата, участниците и процесите в небанковия финансов сектор. Като единствена по рода си в страната, тя осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране и повишаване на финансовата грамотност сред младите и е ценна и перспективна с оглед необходимостта от още по-тясна връзка между образованието, институциите и бизнеса.