Участие на председателя и заместник председателите на КФН в конференция по проблемите на автомобилното застраховане в България

Повече информация и материали от конференцията могат да бъдат намерени в "Събития"

Участие на председателя и заместник председателите на КФН в конференция по проблемите на автомобилното застраховане в България

Председателят на КФН, Петър Чобанов, изнесе приветствено слово към участниците в конференцията по проблемите на автомобилното застраховане в България "Отговорни към себе си, отговорни към останалите”, организирана от ПР агенция "Експерт бизнес груп", застрахователния портал Insurance.bg и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи, която се проведе на 10 ноември т.г. в София. Във форума с презентация участва и заместник председателят на КФН, Емил Атанасов. Присъстваха също и заместник председателите, ръководещи Управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Ралица Агайн-Гури и Управление „Осигурителен надзор” – проф. Нено Павлов.