Трима нови застрахователни брокери са вписани в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решения, с които вписа  в регистъра на застрахователните брокери:
„Варшава” ЕООД, Пловдив
„Джи Брокерс” ЕООД, Пловдив
„Нетинс БГ” ООД, София
Решенията №2, №9 и № 27 може да намерите в раздел „Административни документи”.