Списък на лицата, допуснати до провеждането на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер, насрочен за 10 януари 2009 г.

Списък на лицата, допуснати до провеждането на изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер, насрочен за 10 януари 2009 г.

1. Борис Чорбаджийски;
2. Павел Александров;
3. Александър Тодоров;
4. Весела Хаджимитова;
5. Борис Борисов;
6. Яна Колева;
7. Юлия Иванова;
8. Елена Врабчева;
9. Васимир Радулов;
10. Юли Ганчев;
11. Живко Хаджиев;
12. Петър Петров;
13. Зорница Йорданова;
14. Румяна Петкова;
15. Галя Станиславова;
16. Илиян Йорданов.