Трима души получиха одобрение да придобият акции от

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" Димана Ранкова издаде одобрение на Димитър Димитров да придобие последващо пряко 754 акции от капитала на "Евродилинг" АД, гр. Бургас,  а на Живко Горанов и Маргарита Динева – да придобият последващо пряко по 753 акции от същата компания.
Пълния текст на решения 776,777 и 778 може да намерите в раздел “Документи".