Трима души получиха одобрение да придобият акции от капитала на „Фронтиер Финанси” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Едуард Манукян да придобие 32,81 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 492 120 броя акции от капитала на „Фронтиер Финанси” АД, София. Издаде одобрение и на Мая Георгиева да придобие 0,53 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 7 881 броя акции, както и на  Красимир Георгиев  да придобие последващо пряко 0,53 на сто от гласовете в общото събрание, съответно 7 880 броя акции от капитала „Фронтиер Финанси” АД
Пълния тест на решение 183, 184 и 185  може да намерите в раздел „Документи”.