Одобрени са нови членове на НС и УС на „ДЗИ – общо застраховане” АД и на „ДЗИ” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Пламен Гочев за член на НС на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и за член на НС на животозастрахователната компания “ДЗИ” АД.
Одобрява и Диана Младенова за член на УС на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” АД и за член на УС на „ДЗИ”АД.
Одобрен е  Асен Ошанов за член на НС на “ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” .
Пълния текст на решенията 178, 179, 180, 181 и 182 може да намерите в раздел „Документи”.