Николай Иванов е одобрен за изпълнителен член на УС на “ЗПД ВИТОША” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Николай Иванов за изпълнителен член на УС на “ЗПД ВИТОША” АД, София.
Пълния текст на решение 177 може да намерите в раздел „Документи”.